Odborná činnost

Sem vložte podnadpis

Publikační činnost

číslo ORCID: 0000-0002-4331-702X

 • Vilém Urban, Československý nábytek z polystyrenu a jeho vazby na futurologii bydlení, Umění  LXVII, 2020, č. 6, s. 538-.

Grantové projekty

 • podpora MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2019_010: Imagines agentes: Umělecká díla mezi formou, obsahem a kontextem)
  - výzkum designu nábytku 2. pol. 20. století 
 • podpora MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2022_017: Kulturní dědictví jako inspirace pro budoucnost III)
  - studium povrchových úprav nábytku 
  - příprava monografie o historii katedry dějin umění v Olomouci
 • Participace na projektu IGA 432104191/31: Příprava monografie J. B. Fischera z Erlachu.
 • Čelen řešitelského týmu projektu Ex Arte (podpora MŠMT ČR udělené UP v Olomouci IGA_FF_2023_003: Ex Arte)

Účast na konferenci Poválečný nábytek jako inspirace pro současnou tvorbu 

Datum: 8. 12. 2020

Téma: Modulární princip v poválečné produkci čalouněného nábytku

Anotace: 

V šedesátých letech 20. století ovlivnilo světový design nábytku zapojení plastických hmot do nábytkářského průmyslu a intervence člověka do vesmíru. Tyto dva klíčové aspekty přispěly k nově vznikajícímu formálnímu jazyku světového poválečného designu. Nová výrazovost byla napojena na vznikající teoreticko-filozofické směry z oblasti architektury, urbanismu a bytové prostoru. Rovněž československý nábytkářský průmysl na počátku sedmdesátých let 20. století vstupoval plánovaným vývojem polystyrenového nábytku do fáze vlastní chemizace. Období normalizace je tak ve vývoji československé nábytkářské tvorby klíčovým přelomem v materiálové základně a genezí nové výrazovosti. Pracovníci brněnského Vývoje nábytkářského průmyslu představili v roce 1972 v rámci státního úkolu skupinu vývojových, či spíše experimentálních modelů sedacího nábytku z polystyrenu, které mohou ilustrovat oscilaci tuzemské produkce mezi masovou exportní výrobou nábytku a snahou reflektovat západní progresivní trendy.


Účast na dílu seriálového projektu SEMINART 2019

Datum: 19. listopadu 2019

Téma: Nábytkový design ve službách kinematografie

Anotace:

Reflektuje kinematografie dobový společenský konsenzus? A jakou roli v něm má užité umění a design, který dotváří filmový děj? Je možné legitimně využívat kinematografii jako pramen pro dějiny užitého umění a designu? Film se stal na počátku 20. století novou kulturní platformou, na kterou začala společnost záhy zaznamenávat něco jako "viditelný portrét kolektivní identity". Užité umění a design se staly kulisou, rekvizitou, výrazovým symbolem a prostředkem pro přenos sdělení a metafory v rámci tohoto zhmotnělého theatrum mundi. Tuzemská kinematografie dokázala v průběhu 20. století bravurně komponovat kvalitní soudobý světový nábytkový design do své filmové produkce. Umíme ale tyto snahy ocenit a ozřejmit jejich záměr? 


Účast na Medzinárodném umelecko-historickém sympóziu SANDRATR 2019

Datum: 5. března 2019

Téma: Polystyrenový nábytek jako symptom "revoluce umělých hmot"

Anotace:

V sedmdesátých letech 20. století byly v československém nábytkářském průmyslu ve výrobě nábytku aplikovány plastické hmoty. Tím se československý nábytkářský průmysl zapojil do světového procesu chemizace nábytkářského průmyslu. Využití polystyrenu v návrzích sedacích souprav vytvořených F. Vránou, M. Navrátilem a F. Mezuláníkem v rámci výzkumu n. p. "Vývoj nábytkářského průmyslu" (Brno) lze v našem prostředí vnímat jako symptom "revoluce umělých hmot". Design nábytku z polystyrenu text zhodnocuje v kontextu dobových změn v řešení obytného prostoru, které ve svých důsledcích ovlivnily charakter tuzemské bytové kultury.


Účast na soutěži o cenu prof. Milana Tognera PARAGONE 2018

Datum: 10. - 11. května 2018

Téma: Chemizace nábytkářského průmyslu jako dozvuk avantgardy?

Anotace:

Příspěvek se věnuje čalouněnému sedacímu nábytku, který byl vyroben z alternativních materiálů, zejména z polystyrenu, a to v rámci brněnského řídícího podniku Vývoj nábytkářského průmyslu. Téma je časově determinováno lety 1970-1980, neboť právě v této dekádě byl nábytek z polystyrenu zařazen do hlavního státního úkolu s označením C4. Do této problematiky spadají návrhy předních architektů a designérů, působících v rámci výše zmíněného podniku. Zejména se jedná o Františka Vránu (1934-2014), Františka Mezuláníka (1930-2011) a Miroslava Navrátila (1913-1999). Cílem příspěvku je určit, odkud do ČSR proudil vliv tohoto druhu nábytku, nastínit okolnosti a problematiku zavedení plastických hmot do výrobního procesu, uvést hlavní nábytkové modely, které byly realizovány a na jejich základě provést interpretaci výtvarných tendencí tohoto druhu užitého umění. 

Nábytek & Kunsthistorie, Bc. Vilém Urban, DiS.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky