Ranně barokní oltář z Kochova u Letovic

V letech 2013- 2014 jsem se podílel na restaurování barokního oltáře z Kochova u letovil v rámci studia restaurování nábytku. Na restaurování jsem spolupracoval s Františkěm Konečným, DiS. 

Informace o stavu předmětu

Můj zásah se zaměřil na dříky sloupů - 6 velkých sloupů z hlavní části oltáře+ 2 čtvrt sloupy a 4 malé sloupy z horní nádstavbové části . Jako poslední známá povrchová úprava se ukázala černá šelaková politura, na kterou byla druhotně zhotovena malířskou technikou imitace mramorování. Technika zhotovení sloupů, byla formou dýhování lípovou tlustou dýhou (tzv. švartnou) na smrkové jádro.

Nálezová zpráva

Byla zpracovaná Bc. Zdeněk Holý, DiS z 29. 9. 2009 a informovala o napadení dřevokazným hmyzem a to prakticky na všechn částech oltáře. Podle odebraných vzorků trusu a nalezených mrtvých jedinců byl druh dřevokazného hmyzu učen jako červotoč proužkovaný (Anobium punctatum). Další poškození způsobeno nevhodným uložením předmětu, a to v neizolovaných prostorách půdy místní školy, kde docházelo k opakovaným a nekontrolovatelným změnám teploty a relativní vzdušné vlhkosti. To vedlo k celé řadě výsušných trhliny a tvarových změn předmětu.

Zpráva také zkoumá použité dřeviny, které byly určeny jako:
Konstrukční dřevina: smrk
Vlnité lišty: javor
Řezbované prvky a sloupy: lípa

Restaurování

Již před mím zásahem byly předchozí skupinou studentů sloupy zbaveny nepůvodní imitace mramorování. V rámci restaurování celého oltáře byly jednotlivé části oltáře ozářeny v radiační komoře za účelem likvidace dřevokazného hmyzu. Celý oltář potom prošel konsolidačně-asanačním ošetřením za použití roztoku Lignofixu I-Profi a solakrylu rozpuštěných v toluenu a to aplikační technikou nátětu a injektáží. Samotné sloupy potom technikou máčení v lázni. Další zásahy na sloupech probíhaly v tomto pořadí:

  • Lokace míst s uvolněnou dýhou za použití optisko-akustické metody a jejich opětovného přilkížení za použití rybího (studého) klihu. Ten byl užit v souvislosti s jeho dlouhou otevřenou dobou (tedy časem, který poskytuje než začne lepit - přecházet do gelové formy a následně tuhnout).
  • Vyzpravení a nahrazení lipové dýhy v místech její absence způsobené kombinací uložení v nevhodných klimatických podmínkách a mechanického poškození.
  • Tmelení (defetů, trhlin, nedostatků a nepřesností při předchozím restaurování) za použití kormečně vyráběného tmelu značny CLOU (černá barva) a příprava povrchu před povrchovou úpravou (jemné srovnání nerovností na povrchu a jeho zjemění pomocí ocelové vlny)
  • Zhotovení černé (tzv. klavírové) šelakové politury s vysokým leskem.

Součástí restaurování bylo také zhotovit jeden chybějící čtvrtsloup k jednomu dochovanému. Podle dochovaného exempláře jsem zhotovil identickým konstrukčním proncipem smrkové jádro, které jsem následně dýhoval lípovou řezanou dýhou.

Použité materiály

Rybí klíh, tmel CLOU, Lignofix I-Profi, Solakryl, toluem, černá šelaková politura 

Nábytek & Kunsthistorie, Bc. Vilém Urban, DiS.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky