Dveře z ulice Denisova 33, Olomouc

Sem vložte podnadpis

Na restaurování jsem se podílel v restaurátorském ateliéru Marka Přikryla, DiS. a to pod jeho vedením.
Termín započetí a ukončení prací: 23. února 2016 

Informace o předmětu

Autor: neznámý
Datování, typologie: součást fasády z roku 1879
Materiál: konstrukce - měkké jehličnaté dřevo
                povrchová úprava - opakovaně nanášená krycí barva (až v 6 a více vrstvách)
Lokace předmětu: Denisova 33, Olomouc
Katalogové číslo domu: 123404

Popis předmětu

Předmětem k restaurování jsou jednokřídlové vchodové dveře do domu z ulice Denisova.
Dveře jsou horizontálně děleny na horní a spodní část korunní římsou, umístěné asi dvacet centimetrů od země. Vertikálně jsou dveře děleny do tří polí dvojicí průběžných pilastrů s kanelurou a hlavicemi, z nichž prostřední část je větší než dvě postranní. Část dveří od římsy dolů patrně nebyla nijak zdobena, zatímco majoritní část dveří od římsy směrem nahoru je ve všech třech vertikálních polích, které jsou oddělené pilastry, bohatě zdobena výplněmi. Výplně jsou rámované profilovanými lištami. Ve dvou postranních polích jsou nad sebou umístěny dvě výplně, systémem vetší a menší nad ní. V majoritním středovém poli jsou identicky umístěny také dvě výplně, ale ještě s dalšími výplněmi v sobě integrovanými a to systémem tří integrovaných výplní ve výplni horní (větší) a jedné integrované výplně ve spodní (menší).
Jako celek jsou dveře vertikálně osově souměrné a působí tak celistvě. Funkčně jsou však dělené přesně v místě levého pilastru na pravou část samotných dveří a na levou, která je součástí zárubně.
Dveřní výplně jsou z vnitřní strany opatřeny kovovými pláty, které jsou upevněny pomocí hřebů.

Stav předmětu před zásahem

Konstrukce: 
Konstrukce dveří jako celku byla kompaktní a zakládní konstrukční spoje byly stabilní. Nejvíce poškozenou částí dvěří byla část od římsy směrem dolů, kde byl materiál nejvíce vystaven povětrnostním podmínkám a vzlínající zemní vlhkosti.

Povrchová úprava:
V průběhu času bylo na dřevní hmotu z vnější (uliční) strany vrstveno několi nátěrů krycí povrchové úpravy s různou barevností od šedé přez červenou až po modrou. Celkem bylo napočítáno kolem 6 a více vrstev.
Na základovou vrstvu vnitřní strany dveří  byla použita imitace fládrování (malířskou technikou), které bylo posléze (neznámo kdy) překryto další subtilní vrtvou krycího nátěru. Při restaurování byly zaznamenány předchozí snahy odstranit imitaci fládrování, a to před nanesením krycího nátěru, ale stalo se tak pouze na horní polovině dveří. Na spodní polovině byly nalezeny obě vrstvy (tedy vespod fládrování a na něm krycí nátěr).

Předchozí zásahy:
Vzhledem k torzálnímu stavu, nebyly zjištěny žádné výrazné předchozí zásahy na konstrukci. Pod vrstvami povrchové úpravy byly nalezeny stopy lehkého zuhelnatění povrchu dřeva, o kterém je možné se domnívat, že vzniklo v souvislosti s přechozím nešetrným odstraňováním povrchové úpravy.

 Restaurátorský záměr

Navrácení dvěřím původní funkci s důrazem na zachování co nejvíce z původního materiálu. Povrchová úprava, vzhledem ke svému torzálnímu stavu, bude odstraněna a nahrazena odpovídající novou povrchovou úpravou. 

Průběh restaurování

Dveře byly na místě demontovány majitelem ateliéru Markem Přikrylem, DiS. a převezeny do ateliéru. 

  • Hrubé odstranění vrtev povrchové úpravy za užití horkovzdušné pistole pro její naměkčení a mechanické odstranění.
  • Očištění zbytků povrch. úprvavy pomocí odstraňovače nátěru P 8214 a dočištění tech. syntetickým lihem a ocelovou vlnou.

 

Nábytek & Kunsthistorie, Bc. Vilém Urban, DiS.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky