Historizující stůl

Restaurování v rámci studia na VOŠ Restaurátorské v Brně.
Datum zahájení a ukončení práce: 8. října 2014 - 30. červen 2015 

Informace o předmětu

Autor: neurčen
Datování, typologie: klasicizující (historizující) tvarosloví, v rozmezí roků 1870 - 1900
Materiál, technika:

 • stolové desky - jádro z jehličnatého dřeva (laťovka)
                    dýhování: hlavní stolová deska - ořechová sesazenka
                                     sekundární (rozkládací) stolové desky  - dubová dýha
 • korpus - jehličnaté dřevo dýhované ořechovou dýhou
 • nohy - soustružené z masivního buku
 • dekorační prvky - dýhování dýhou s dekorativní kresbou

Rozměry (v x š x h): výška 79,5 cm, šířka 112 cm a hloubka 63cm
Předchozí zásahy do předmětu: Stopy po krycí barvě (krémovo-béžová), kterou byly některé části stolu či stůl celý v průběhu času přetřeny, oprava poškozeného dýhování na korpusu a "vyšpánovaná" pomocná deska (pravděpodobně z důvodu prasknutí). Drobné tmelení na nohách a korpusu.

Popis předmětu

        Restaurovaným předmětem je stůl s rozkládací stolovou deskou. Stůl se skládá z horní rozkládací desky obdélníkového tvaru, která je tvořena dvěma křídly. Ta jsou k sobě vázána pantovými závěsy.
        Hlavní stolová deska (horní, nebo můžeme říci také pohledová) je zdobena dýhovou sesazenkou na křížovou spáru z ořechové dýhy s výraznou a dekorativní kresbou dřeva.
Stolová deska spočívá na samotném korpusu stolu.
Korpus tvoří čtyři obvodové vlysy, z jejichž frontální strany je integrována zásuvka. Obvodové vlysy jsou dýhovány ořechovou dýhou (ovšem na zrcadlovou spáru) se stejným důrazem na zdobnost kresby dřeva, jako je tomu u hlavní stolové desky. Na obvodových vlysech korpusu je naložená podpůrná deska (nebo také "půda korpusu"). V podpůrné desce jsou integrovány rozkládací mechanismy tvořené ze dvou částí. Kovovým otočným hrotem a dřevěným aretačním kolíkem.
Funkčnost zásuvky je potom umožněna díky pojezdům, které jsou integrované do dvou vlysů ve spodní části korpusu, které tento korpus vyztužují (jsou zpevňovacím prvkem celého korpusu).
Obvodové vlysy korpusu jsou spojeny s nohami na čep a dlab v nárožích stolu. Nohy jsou soustružené.
Přesné rozměry:
Ve složeném stavu: výška 79,5 cm, šířka 112 cm a hloubka 63cm.
V rozloženém stavu: výška 77,0 cm, šířka 127 cm a hloubka 112 cm.
Celková barevnost tmavě hnědá, povrch polo matný.      

Historické zařazení předmětu

Stůl je jednou z kvalitně vyráběných kopií nábytku stylu Napoleona III.
Nábytek se zhotovoval především v Německu a Rakousku, jako historizující, a někdy také, až hanlivě označovaný jako "altdeutsch".
Hlavními prvky tohoto nábytku jsou typologické "zlidovění" a zjednodušení oproti kopírované předloze, ale také užití kvalitních materiálů a úrovně zpracování (navzdory faktu že tento nábytek byl zpracováván masivně pro širokou klientelu). Těmito rysy se vyznačuje i popisovaný nábytkový kus. Po prozkoumání typového nábytku z období Napoleona III. se domnívám, že se tento typ 

stolu vyvinul z hracího stolku. Soudím jednak z podobnosti s dobovým nábytkem a také z faktu, že se v tomto období mnoho dalších typů stolů, s rozkládacím mechanismem stolové desky nevyskytovalo.

Letopočtové řazení cílím zhruba na konec 19. století. Někdy mezi léty 1870 - 1900.

Popis stavu před restaurováním 

 • Předmět byl při převzetí ve zcela rozloženém stavu (kromě konstrukce zásuvky).
 • Dýhování hlavní (pohledové) stolové desky bylo v dezolátním stavu. Jedno pole křížové sesazenky chybí z 80%, druhé je zcela odlepené (zachovalé z 90%). Na třetím poli je absence 20% dýhy a z 80% zachovalých dýh je 30% uvolněných od podkladu.

Na čtvrtém poli je absence 2% dýhy a z 98% zachovalých dýh je 10% uvolněných od podkladu. Z dýhovaného lemování křížové sesazenky chybí 10% dýhy a další 2% jsou uvolněná. Na hranách stolových desek absence 30% dýh a dalších 20 % uvolněných od podkladu. Způsobeno pravděpodobně vystavením nadměrné vlhkosti.

 • Na sekundární stolové desce (v rozloženém stavu), je absence dýh 3% a dalších 35 % uvolněných od podkladu. Z rubové strany sekundární stolové desky, je absence 20% dýhy a další 5% uvolněné od podkladu. Na této desce se také nachází trhlina v celé tloušťce materiálu (včetně dýh na obou stranách) je dlouhá cca 10 cm. Celá tato strana nese stopy po zbytcích krycího sekundárního nátěru. Což je pravděpodobně způsobeno vystavením nadměrné vlhkosti, sesycháním a nevhodnou renovací.
 • Profilová lišta z masivního ořechu, lemující hlavní stolovou desku je na několika místech popraskaná a na třech místech je zcela uvolněná. Vše vlivem sesychání dřeva.
 • Většina závažných poškození je velice pravděpodobně způsobena vystavením předmětu povětrnostním vlivům, nebo jiným podmínkám zcela nevhodným pro nábytkový kus takového charakteru.

Restaurátorský záměr 

 • Záměrem je navrátit tento nábytkový kus do stavu, ke kterému byl zhotoven a mohl tak plnit svůj účel.
 • Hlavním cílem restaurátorského zásahu bude zvýšení jeho estetické hodnoty se zaměřením na zachování komplexní hodnoty.
 • Prioritou je snaha zachovat maximum z původního materiálu a adekvátně k němu doplnit ten chybějící.
 • Povrchová úprava vzhledem ke svému torzálnímu stavu bude nahrazena novou.

Průběh restaurování  

Předmět byl do restaurátorského zásahu umístěn v klimaticky stálém prostředí školního depozitáře, kde je stálá teplota kolem 19 °C a relativní vzdušná vlhkost kolem 55%.

Před zahájením restaurování byla provedena fotodokumentace předmětu, jeho prohlídka a zjištění všech poškození a jejich příčin.

 • Provedení celkové vstupní fotodokumentace.
 • Odsátí hrubých nečistot z celého předmětu pomocí vysavače a jemného štětce.
 • Očištění celého předmětu od nečistot ukotvených do povrchu pomocí mýdlové vody (teplá voda a mýdlo s jelenem).
 • Odstraněné zbytků předchozí povrchové úpravy z celého předmětu (na základě předchozí zkoušky rozpustnosti - syntetický technický líh).
 • Odstranění zbytků krycí nátěrové hmoty z některých částí předmětu (na základě předchozí zkoušky rozpustnosti - Aceton)

Stolová deska - pohledová (ve složeném stavu)

 • Zajištění rozpraskané, zbobtnané a uvolněné dýhové sesazenky na hlavní stolové desce (pohledové) - pouze dvou nejzachovalejších polí ze čtyř.
 • Přiklížení lišty (lemující hlavní stolovou deku) na obou koncích, které se odlepily v důsledku prudkého sesychání.
 • Sejmutí zbytků dýhy z jednoho pole dýhové sesazenky na hlavní stolové desce (pohledové) - z důvodu možnosti použití jako materiál při doplňování chybějících dýh v okolních částech. Provedeno za užití vodního propaření, zahřátí a špachtle.
 • Nalepení samostatně dochovaného pole dýhové sesazenky na hlavní stolové desce (pohledové) na své místo.
 • Doplnění chybějících dýh na dýhové sesazence na hlavní stolové desce (pohledové) - většinou materiálem získaným ze zbytků sejmutého pole, v případě nedostatku materiálem novým (adekvátně vybraným).
 • Vybrání a doplnění vhodné dýhy (s vhodnou kresbou) na čtvrté chybějící pole v dýhové sesazence na hlavní stolové desce (pohledové).
 • Provedení tloušťkové egalizace plochy a odstranění tloušťkového rozdílu mezi dýhami původními (tlustšími) a dýhami novými - pomocí brusného papíru (hrubost 240).

 • Napuštění povrchu klihovou vodou a jemné přebroušení (provedeno 2x).

 • Zatmelení trhlinek, prasklinek a nepřesností při vysazování dýh - průmyslový vodou ředitelný tmel CLOU.

 • Domoření a retuš doplněných částí novým materiálem.

 • Napuštění povrchu lněným olejem a zhotovení nové šelakové politury.

Stolové desky - sekundární (v rozloženém stavu)

 • Sejmutí zbobtnalé a poškozené části bukové dýhy ze spodní (nepohledové) strany stolové desky a odhalení průběžné trhliny.
 • Zajištění průběžné trhliny procházející celou tloušťkou stolové desky pomocí dvou "mašliček" (vlaštovek) z masivního dubového dřeva ze spodní strany (nepohledové). A pomocí "špány" (širokého, tenkého klínku) z masivního dubového dřeva ze strany pohledové.
 • Podtmelení (kliho-pilinovým tmelem) nerovností okolo "vlaštovek" ze spodní nepohledové strany a zadýhování novou bukovou dýhou.
 • Zajištění odlepených dýh na obou vnitřních stranách sekundárních stolových desek - cca 40% dýhovaných ploch bylo odlepeno od podkladu.
 • Odstranění drobných černých teček charakterem připomínající dehet (pomocí acetonu a textilního smotku) , vybělení skvrny kruhového tvaru vzniklého patrně od kovové nádoby (za použití vodného roztoku kyseliny šťavelové).
 • Napuštění povrchu klihovou vodou a jemné přebroušení (brusný papír, hrubost 240) - provedeno 1x.
 • Zatmelení trhlinek a prasklinek - průmyslový vodou ředitelný tmel CLOU.
 • Přimoření obou stolových desek o půl stupně pro celkové barevné sjednocení povrchu (vodou ředitelné průmyslové mořidlo) a retuše.
 • Napuštění povrchů v prvním kroku lněným olejem, ve druhém vrstvou šelaku pro sjednocení savosti a ve třetím voskovou pastou a následné rozkartáčování.

Korpus a zásuvka

 • Vyspravení vydřeného dřevního materiálu v oblastech pojezdů zásuvky, jak na samotné zásuvce, tak i na pojezdových vlysech na korpusu. Vysazeno měkkým jehličnatým dřevem.
 • Domoření a retuše doplněných částí dýhování z předchozího restaurování (vodou ředitelná průmyslová mořidla a vodové retušovací barvy značky UMTON).
 • Zhotovení nové povrchové úpravy.

Nohy

 • Přimoření o půl stupně pro celkové barevné sjednocení povrchu a nábytkového kusu jako celku (vodou ředitelné průmyslové mořidlo) a retuše tmelených míst z předchozího restaurátorského zásahu.
 • Zhotovení nové povrchové úpravy.

Kování

 • Mechanicko-chemické čištění pomocí ultrazvukové lázně s vodným roztokem chelatonu.
 • Mechanické očištění ocelovým kartáčem.
 • Patinace provedena kombinací popouštění a následnou aplikací lněného oleje za vysokých teplot.
 • Konzervace včelím voskem rozpuštěným v terpentýnu. 

          Použité materiály

Čistící prostředky: Mýdlo s jelenem
Rozpouštědla: Aceton, Syntetický líh
Pojidla: Rybí klíh (studený), teplý Glutinový klíh 
Bělidla: Vodný roztok kyseliny šťavelové 
Mořidla: Průmyslová vodou ředitelná (vodová) mořidla 
Tměly: CLOU- vodou ředitelný, kliho-pilinový
Retuše: Umton akvarelové barvy 
Povrtchová úprava: Průmyslová vosková směs Borma Wachs, Bělený šelak

                        

Nábytek & Kunsthistorie, Bc. Vilém Urban, DiS.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky